Individual List

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown) | ALL

Individuals with surname N.
INDINameBirthPlaceDeathAgePlace
1I37288Nilssen, Abel Abel1792Kvilhaug 187987Kvilhaug MYESYESR
2I37280Nilssen, Abel Abel1847Kvilhaug   MYESYES
3I15039Nilssen, Abraham Abraham1856Kalstø   MYESYES
4I33882Nilssen, Abraham Abraham1829Lyngdal   MYESYESR
5I2885Nilssen, Absalon Absalon1858Mækjebakken  Minnesota MYESYES
6I4494Nilssen, Ådne Ådne1787Våge 185063Skeie MYESYES
7I21630Nilssen, Ådne Ådne1642Borgøy 170967Ikdal MYESYESR
8I6453Nilssen, Ådne Ådne1724Rogaland 177854Våge MYESYESR
9I1357Nilssen, Ådne Ådneabout 1723Øvre Spissøy 174522På sjøen MYESYES
10I1065Nilssen, Amund Amund1846Skipavik   MYESYES
11I1082Nilssen, Amund Amund1798Grønås 187476Vika MYESYES
12I9235Nilssen, Amund Olaus Amund Olaus23 February 1862Storesund   MYESYES
13I2335Nilssen, Anbjørn Anbjørnabout 1689Vika   MYESYESR
14I29788Nilssen, Anbjørn Anbjørnabout 1626Torvastad i Torvastad 167751Torvastad i Torvastad MYESYESR
15I3602Nilssen, Anbjørn Anbjørn1766Vorland 180943Vorland MYESYES
16I3577Nilssen, Anbjørn Anbjørn1829Svortland 191788Svortland MYESYES
17I32460Nilssen, Anders Andersabout 1700Osnes 174141Steine MYESYESR
18I36495Nilssen, Anders Anders1788Søndenå 186274Søndenå MYESYESR
19I15954Nilssen, Anders Andersabout 1789Austnaberg 183748Austnaberg MYESYESR
20I27893Nilssen, Anders Anders1771Enge 183665Enge MYESYES
21I28755Nilssen, Anders Andersabout 1716Holmedal 178367Utåker MYESYES
22I6340Nilssen, Anders Andersabout 1702Nordre Velde 173634Våge MYESYES
23I2465Nilssen, Andreas Andreas1862Vorland   MYESYES
24I31948Nilssen, Andreas Andreas1790Nordre Våge   MYESYES
25I11121Nilssen, Andreas Andreas1833Ånstad   MYESYES
26I13574Nilssen, Andreas Severin Andreas Severin1892Hallaråker 193543Brekke MYESY100
27I5868Nilssen, Ånen Ingvald Ånen Ingvald1888Skeie  USA MYESYES
28I36080Nilssen, Ånen Severin Ånen Severin9 April 1879Leiravåg   MYESYES
29I13163Nilssen, Anfinn Anfinn1742Ølfernes   MYESYES
30I2886Nilssen, Anfinn Anfinn6 June 1861Mækjebakken 12 March 193068Minneapolis MYESY100
31I2884Nilssen, Anfinn Anfinn1856Mækjebakken 18571Mækjebakken MYESYES
32I11125Nilssen, Anton Anton1847Ånstad   MYESYES
33I37242Nilssen, Arnt Arnt1794Nordfold gård 11 June 183541Nordfold gård MYESYESR
34I11434Nilssen, Askild Askild4 November 1835Feøy 189862Osnes MYESYES
35I17575Nilssen, Aslak Aslak1813Søre Vikse   MYESYES
36I15996Nilssen, Aslak Aslak1736Tømmerdal 181175Veste MYESYES
37I21063Nilssen, Åsmund Åsmundabout 1743Sørhuglatræet   MYESYESR
38I4075Nilssen, Bård Bård1847Nordre Askeland 190255Nordre Askeland MYESYES
39I5848Nilssen, Bård Bård1818Skeie 189072Skeie MYESYES
40I213Nilssen, Bård Bård1852Sakkestad   MYESYES
41I25925Nilssen, Bård Bård1786Norheim 13 August 184963Norheim MYESYES
42I5864Nilssen, Bård Bård1880Skeie 191939Skeie MYESYES
43I25910Nilssen, Bård Bårdabout 1732Øvre Hauge 182290Øvre Hauge MYESYES
44I5887Nilssen, Bård Matias Bård Matias1858Skeie   MYESYES
45I4078Nilssen, Berdines Berdines1853Nordre Askeland 188330Bodø sykehus MYESYES
46I2676Nilssen, Berge Berge1833Oldereid 189360Oldereid MYESYES
47I13821Nilssen, Bernt Bernt1894Sønstabø   MYESYES
48I26554Nilssen, Bernt Bernt1884Litlaskog 195672Skjold gamlehjem MYESY100R
49I14499Nilssen, Bernt Kristian Bernt Kristian1801Grimshammer   MYESYES
50I14496Nilssen, Bertor Bertor1791Ydestad 18009Hægeland MYESYES
51I757Nilssen, Bjarne Johan Bjarne Johan1891Visnes   MYESYES
52I22290Nilssen, Bjørn Bjørn1740Toftøy 17422Toftøy MYESYES
53I15736Nilssen, Christian Christian14 February 1818Gard   MYESYES
54I15137Nilssen, Daniel Daniel1762Visnes   MYESYES
55I9930Nilssen, Daniel Danielabout 1706Indre Eide 176660Indre Eide MYESYESR
56I15136Nilssen, Daniel Daniel1760Visnes 17622Visnes MYESYES
57I26004Nilssen, Daniel Daniel3 December 1834Øvre Hauge 18 April 191277Øvre Hauge MYESYES
58I2139Nilssen, Daniel Daniel1760Ådnanes 179636Ådnanes MYESYES
59I31429Nilssen, Daniel Danielabout 1753Ålforo. Fitjar 180552Katla MYESYESR
60I36079Nilssen, Edvard Olai Edvard Olai16 December 1875Leiravåg   MYESYES
61I14075Nilssen, Elias Eliasabout 1748Sæbø 4 June 183082Sæbø MYESYES
62I9884Nilssen, Elias Eliasabout 1737Øvre Risdal 182083Hinderåker MYESYESR
63I32002Nilssen, Elias Elias1761Rogaland 182968Skastad MYESYESR
64I2371Nilssen, Elias Elias1794Kalavåg 188086Vestvik MYESYESR
65I29202Nilssen, Endre Endreabout 1705Svolland 177671Eidsvåg MYESYESR
66I2389Nilssen, Endre Endre1824Vorland 188561Vorland MYESYES
67I26225Nilssen, Endre Endre1801Susort 186362Kringeland MYESYES
68I962Nilssen, Endre Endre1844Skipavik 192076Vorland MYESYES
69I1492Nilssen, Endre Endre1792Grønås 181927Teigland MYESYES
70I1398Nilssen, Endre Endre1770Søre Sele 184878Søre Sele MYESYESR
71I21435Nilssen, Endre Mikal Endre Mikal20 September 1874Midtstokke   MYESYES
72I2911Nilssen, Engel Engel1829Vorland   MYESYES
73I27562Nilssen, Enok Matias Enok Matias1869Odland   MYESYES
74I2679Nilssen, Erik Erik1837Oldereid 18370Oldereid MYESYES
75I2680Nilssen, Erik Erik1838Oldereid 18380Oldereid MYESYES
76I11891Nilssen, Erik Erik1790Hersdal 181020Hersdal MYESYES
77I36416Nilssen, Erik Erik1790Sørvåg   MYESYES
78I34590Nilssen, Erik Erik1788Meling 181931Stavland MYESYESR
79I13985Nilssen, Erik Erikabout 1794Sæbø   MYESYESR
80I14934Nilssen, Erik Johan Erik Johan1862Hinderåker   MYESYES
81I1676Nilssen, Erik Johan Erik Johan1885Søre Sele   MYESYES
82I2905Nilssen, Erik Olai Erik Olai1849Vorland   MYESYES
83I22602Nilssen, Erik Tobias Erik Tobias1858Hundsnes   MYESYES
84I988Nilssen, Erling Erlingabout 1895Svolvær   MYESYESR
85I2208Nilssen, Esekiel Esekiel1749Vika 17512Vika MYESYES
86I36565Nilssen, Frantz Frantz1 August 1851Hasseløy   MYESYES
87I2437Nilssen, Gabriel Gabriel1894Vorland   MYESYES
88I2464Nilssen, Gabriel Gabriel1861Vorland   MYESYES
89I26001Nilssen, Gaut Andreas Gaut Andreas11 July 1824Øvre Hauge 21 February 191287Øvre Hauge MYESYES
90I26537Nilssen, Gisle Gisle1803Krabbatveit 183835Krabbatveit MYESYESR
91I10714Nilssen, Gjert Gjert1867Eikeland   UYESYES
92I8387Nilssen, Gudmund Gudmund1818Krabbatveit   MYESYES
93I6931Nilssen, Gudmund Gudmund1838Avaldsnes   MYESYES
94I11383Nilssen, Gudmund Gudmundabout 1740Rogaland 180666Vikshåland MYESYESR
95I25922Nilssen, Gudmund Gudmundabout 1702Øvre Hauge   MYESYES
96I22326Nilssen, Gudmund Gudmund1787Stråtveit 180619Stråtveit MYESYES
97I22305Nilssen, Gudmund Gudmund1709Raunes 178576Stråtveit MYESYESR
98I22390Nilssen, Gudmund Andreas Gudmund Andreas1871Kallevik   MYESYESR
99I15624Nilssen, Gudmund Severin Gudmund Severin3 January 1864Storesund 14 January 194379Storesund MYESY100
100I13442Nilssen, Guleiv Guleiv1 December 1859Nordre Meland   MYESYES
101I26397Nilssen, Gunder Gunder1876Brekke   MYESYESR
102I13582Nilssen, Gunnar Gunnar1849Hallaråker 192980Ersland MYESY100
103I2877Nilssen, Gunnar Gunnar5 April 1841Lier 192684Mækjebakken MYESY100
104I21969Nilssen, Gunnar Gunnar1677Haugen   MYESYESR
105I762Nilssen, Gunnar Gunnar1845Søre Velde 188237Rogaland MYESYES
106I31208Nilssen, Gunnar Gunnar1710Bringedal about 176252Bringedal MYESYESR
107I36323Nilssen, Gunnar Gunnar30 August 1852Grønli   MYESYES
108I1241Nilssen, Gunnar Gunnar31 July 1790Mækjebakken 184453Mækjebakken MYESYES
109I16057Nilssen, Guttorm Guttorm15 August 1824Norheim 15 November 189672Norheim MYESYES
110I14613Nilssen, Håkon Johan Håkon Johan1881Meling 18843Meling MYESYES
111I14615Nilssen, Håkon Johan Håkon Johan1884Meling   MYESYES
112I1329Nilssen, Haldor Haldor1754Øvre Follerøy 180753Øvre Follerøy MYESYES
113I29009Nilssen, Halvar Halvar1791Utåker about 181423Utåker MYESYESR
114I22149Nilssen, Halvard Halvardabout 1845Bjoland   MYESYESR
115I34960Nilssen, Halvor Halvor1803Nordre Meland 27 April 187168Ådnanes MYESYES
116I36011Nilssen, Halvor Halvorabout 1715Midtstokke 175338Midtstokke MYESYES
117I5969Nilssen, Halvor Halvor1882Kolstø   MYESYES
118I15722Nilssen, Hans Hans1802Gard 18020Gard MYESYES
119I14094Nilssen, Hans Hansabout 1695Indre Eide 172126Indre Eide MYESYESR
120I9804Nilssen, Hans Hans1793Mykje   MYESYES
121I15986Nilssen, Hans Hans1815Steinsnes 188873Steinsnes MYESYES
122I5521Nilssen, Hans Hans1811Kopervik 18110Kopervik MYESYES
123I11458Nilssen, Hans Hans18 February 1847Feøy   MYESYES
124I31153Nilssen, Hans Hans1842Slogvik 190260Kallakot MYESYESR
125I34093Nilssen, Hans Hans1779Nysæter 26 April 186283Øvre Førland MYESYESR
126I27182Nilssen, Hans Hans1826Landa   MYESYES
127I1589Nilssen, Hans Hans1807Meling 186659Meling MYESYESR
128I31902Nilssen, Hans Hans1730Store Nessa about 177646Store Nessa MYESYES
129I27807Nilssen, Hans Hans1816Øvre Kvinnesland 189983Øvre Kvinnesland MYESYESR
130I31895Nilssen, Hans Hans16 April 1852Hauske   MYESYES
131I1079Nilssen, Hans Hans1864Skipavik   MYESYES
132I22732Nilssen, Hans Andreas Hans Andreas20 September 1895Feøy   MYESYESR
133I27560Nilssen, Hans Andreas Hans Andreas1865Odland   MYESYES
134I5171Nilssen, Hans Elias Hans Elias1859Kopervik   MYESYES
135I12702Nilssen, Hans Johan Hans Johan1850Søre Sele 187525Søre Sele MYESYES
136I18305Nilssen, Hans Johan Hans Johan1843Vespestad 190259Tømmerdal MYESYESR
137I5522Nilssen, Hans Kaspar Hans Kaspar1815Kopervik 18161Kopervik MYESYES
138I15790Nilssen, Hans Knut Hans Knut1833Gard 187441Gard MYESYES
139I13338Nilssen, Hans Martin Hans Martin1897Fylkesnes   MYESYES
140I12846Nilssen, Hans Ole Hans Ole1864Veim 188622Veim MYESYES
141I6139Nilssen, Håvard Håvard1791Kolstø 17976Kolstø MYESYES
142I21430Nilssen, Håvard Olai Håvard Olai1865Midtstokke   MYESYES
143I18634Nilssen, Helge Helge1821Vorland 191089Vorland MYESYES
144I5886Nilssen, Helge Helge1854Skeie 189339Iowa MYESYES
145I15991Nilssen, Helge Helge1827Steinsnes 18292Steinsnes MYESYES
146I23723Nilssen, Helge Helge1744Holme   MYESYES
147I1542Nilssen, Helge Helgeabout 1661Utbjoa before 171150Utbjoa MYESYESR
148I27561Nilssen, Helge Helge1867Odland 189225På sjøen MYESYES
149I34645Nilssen, Herlof Herlof21 May 1918Ulvøysund 25 December 197456Bremnes MYESY100R
150I8904Nilssen, Hilmar Hilmar1880Trondheim   MYESYES
151I13339Nilssen, Hilmar Bertin Hilmar Bertin1899Fylkesnes 18990Fylkesnes MYESYES
152I13340Nilssen, Hilmar Bertin Hilmar Bertin1900Fylkesnes 19011Fylkesnes MYESYES
153I37458Nilssen, Holger Holgerabout 1731Rogaland 182291Våga MYESYESR
154I2660Nilssen, Ingebrigt Ingebrigt1795Holme before 17983Holme MYESYES
155I5485Nilssen, Ingemund Ingemund1849Utvik   MYESYES
156I27741Nilssen, Ingvald Kornelius Ingvald Kornelius1899Erland 18990Erland MYESYES
157I1104Nilssen, Isak Isakabout 1750Håvikneset   MYESYESR
158I5873Nilssen, Ivar Ivar1847Skeie 191972Skeie MYESYES
159I8149Nilssen, Ivar Ivar1791Helgeland 186271Hinderåker MYESYES
160I25913Nilssen, Ivar Ivarabout 1722Øvre Hauge 18 December 177452Norheim MYESYES
161I6129Nilssen, Jakob Jakob1819Kolstø   MYESYES
162I3591Nilssen, Jakob Jakob1833Svortland 18341Svortland MYESYES
163I2915Nilssen, Jakob Jakob1838Vorland   MYESYES
164I7103Nilssen, Jakob Jakob1808Hinderåker 188072Nordre Velde MYESYES
165I1345Nilssen, Jakob Jakob1778Øvre Follerøy 183860Øvre Follerøy MYESYES
166I13302Nilssen, Jakob Jakob1766Nedre Nese 182963Øvre Follerøy MYESYES
167I31739Nilssen, Jakob Jakob1798Straumsvoll 188789Straumsvoll MYESYES
168I14575Nilssen, Jakob Jakob1841Gåsland 18476Gåsland MYESYES
169I14587Nilssen, Jakob Olai Jakob Olai1862Gåsland 192866Gåsland MYESY100
170I15727Nilssen, Jan Jan1811Gard 18110Gard MYESYES
171I15731Nilssen, Jan Jan1816Gard   MYESYES
172I27721Nilssen, Jens Jens1851Erland   MYESYES
173I1528Nilssen, Jens Jens1735Øvre Grindheim 179964Nedre Spissøy MYESYESR
174I3590Nilssen, Jesper Jesper1831Svortland  På sjøen MYESYES
175I7343Nilssen, Jo Jo1758Vikene 17580Vikene MYESYES
176I11123Nilssen, Johan Johan1840Ånstad   MYESYES
177I20197Nilssen, Johan Arnt Johan Arnt1887Steinsnes 18892Steinsnes MYESYES
178I21699Nilssen, Johannes Johannes1818Søre Vikse   MYESYES
179I3104Nilssen, Johannes Johannes1843Gilje 189754Svortland MYESYESR
180I21742Nilssen, Johannes Johannesabout 1640Munkejord   MYESYESR
181I6251Nilssen, Johannes Johannes1897Kolstø   MYESYES
182I17300Nilssen, Johannes Johannes1841Hersdal   MYESYES
183I15379Nilssen, Johannes Johannesabout 1708Øvre Hauge 177870Lillesund MYESYES
184I17512Nilssen, Johannes Johannes1762Gard 178018Gard MYESYES
185I20200Nilssen, Johannes Johannes1895Steinsnes   MYESYES
186I24546Nilssen, Johannes Johannesabout 1691Søre Våge 174756Støle MYESYESR
187I8202Nilssen, Johannes Johannes1743Tømmerdal 179047Tømmerdal MYESYES
188I29479Nilssen, Johannes Johannes1752Visnes 4 April 181563Nordvik MYESYES
189I28351Nilssen, Johannes Johannes1731Grindheim 177948Grindheim MYESYESR
190I31738Nilssen, Johannes Johannes1796Straumsvoll 181115Straumsvoll MYESYES
191I29747Nilssen, Johannes Johannes1865Haugesund   MYESYES
192I1731Nilssen, Johannes Andreas Johannes Andreas1876Svortland 193458Svortland MYESY100
193I21431Nilssen, Johannes Martin Johannes Martin10 July 1867Midtstokke 22 February 196092Kopervik MYESY100
194I1066Nilssen, John John1850Skipavik   MYESYES
195I34952Nilssen, John John26 December 1849Nordre Meland 3 September 190656Nordre Meland MYESYES
196I36327Nilssen, John Lars John Lars3 July 1863Grønli   MYESYES
197I2874Nilssen, Jon Jon1794Nordre Meland 185460Nordre Meland MYESYES
198I6592Nilssen, Jon Jon1779Utvik   MYESYES
199I30461Nilssen, Jon Jon1824Tysvær 189571Susort MYESYESR
200I15728Nilssen, Jon Jon1815Gard 18150Gard MYESYES
201I15132Nilssen, Jon Jon1751Visnes 20 July 180453Nordvik MYESYES
202I12208Nilssen, Jon Jon29 January 1849Kattenes 2 October 188839Nordsjøen MYESYES
203I6581Nilssen, Jon Jonabout 1727Rogaland 176639Utvik MYESYESR
204I2274Nilssen, Jon Jon1771Ådnanes 183968Ådnanes MYESYESR
205I36022Nilssen, Jon Jonabout 1702Midtstokke 173230Midtstokke MYESYES
206I20195Nilssen, Jon Alek Jon Alek1878Steinsnes 18846Steinsnes MYESYES
207I6956Nilssen, Jon Kristian Jon Kristian1790Nordre Velde 17911Nordre Velde MYESYES
208I11284Nilssen, Jon Martin Jon Martin1796Lenvik   MYESYES
209I26003Nilssen, Jon Matias Jon Matias6 February 1831Øvre Hauge 21 October 190574Øvre Hauge MYESYES
210I37054Nilssen, Jonas Jonas26 August 1877Vågen 2 October 197497Skjoldastraumen MYESY100
211I9806Nilssen, Jonas Jonas1823Mykje 186037Mykje MYESYES
212I27186Nilssen, Jone Jone1831Landa   MYESYES
213I14035Nilssen, Jørgen Jørgenabout 1673Sæbø about 170027Sæbø MYESYES
214I5169Nilssen, Jørgen Jørgen1853Kopervik   MYESYES
215I15789Nilssen, Jørgen Jørgen1831Gard 191382Gard MYESYES
216I31947Nilssen, Jørgen Jørgen1790Nordre Våge   MYESYES
217I21276Nilssen, Jørgen Jørgen1845Aurdal 188944Nordtveit MYESYES
218I2256Nilssen, Jørgen Jørgen1749Kalavåg 180455Kalavåg MYESYESR
219I2908Nilssen, Jørgen Mikal Jørgen Mikal1855Vorland   MYESYES
220I5168Nilssen, Josef Johan Josef Johan1852Kopervik   MYESYES
221I14619Nilssen, Karl Johan Karl Johan1893Meling   MYESYES
222I8903Nilssen, Karl Nikolai Karl Nikolai1846Strinda   MYESYESR
223I1498Nilssen, Klaus Klausabout 1734Tyse   MYESYESR
224I18419Nilssen, Klaus Klausabout 1640Rogaland   MYESYESR
225I21547Nilssen, Klaus Klausabout 1748Munkejord   MYESYESR
226I10654Nilssen, Knut Knut1715Mykje 176247Tjoland MYESYESR
227I12354Nilssen, Knut Knut1754Meling 182975Nordtun MYESYES
228I6143Nilssen, Knut Knut1807Kolstø 18081Kolstø MYESYES
229I5476Nilssen, Knut Knut1835Utvik   MYESYES
230I3096Nilssen, Knut Knut1771Nedre Nese 184271Nedre Nese MYESYES
231I12652Nilssen, Knut Knut1744Visnes 181571Håvik MYESYES
232I6136Nilssen, Knut Knut1777Kolstø   MYESYES
233I15714Nilssen, Knut Knut1798Tysnes 187678Kvala MYESYES
234I34983Nilssen, Knut Knut16 January 1869Nordre Meland 4 October 191445Steinsvåg MYESYES
235I14580Nilssen, Knut Knut1787Gåsland   MYESYES
236I33561Nilssen, Knut Knut1754Østenstad 182369Østenstad MYESYESR
237I26863Nilssen, Knut Knut1794Feøy 185359Storstein MYESYESR
238I17513Nilssen, Knut Knut1766Gard 178822Gard MYESYES
239I13334Nilssen, Knut Andreas Knut Andreas1896Fylkesnes   MYESYES
240I28028Nilssen, Knut Andreas Knut Andreas1853Bringedal 194491Håland MYESY100
241I5973Nilssen, Knut Bendik Knut Bendik1888Kolstø 195062 MYESY100
242I12849Nilssen, Knut Johannes Knut Johannes1870Veim   MYESYES
243I9249Nilssen, Knut Matias Knut Matias1850Kolstø   MYESYES
244I7926Nilssen, Kolbein Kolbein1822Nedre Kvinnesland   MYESYES
245I5477Nilssen, Kolbein Kolbein1837Utvik 192487Haugesund MYESY100
246I13571Nilssen, Kolbein Kolbein1880Hallaråker 195474Hallaråker MYESY100
247I11884Nilssen, Kornelius Kornelius1778Hersdal 183355Hersdal MYESYES
248I6953Nilssen, Kristen Kristen1781Nordre Velde 17810Nordre Velde MYESYES
249I5072Nilssen, Kristen Kristenabout 1709Nordre Velde 177869Nordre Velde MYESYES
250I3664Nilssen, Kristen Kristen1775Vorland 184570Løning MYESYES
251I13575Nilssen, Kristen Kristen1894Hallaråker   MYESYES
252I1544Nilssen, Kristen Kristenabout 1711Søre Sele 178574Søre Sele MYESYESR
253I22601Nilssen, Kristen Kristen1848Hundsnes   MYESYES
254I34585Nilssen, Kristen Kristen1775Søre Sele 185681Vornes MYESYESR
255I36024Nilssen, Kristen Kristenabout 1710Midtstokke 174030Midtstokke MYESYES
256I2543Nilssen, Kristian Kristian1858Husa   MYESYESR
257I1072Nilssen, Kristian Kristian1856Skipavik 191458Skipavik MYESYES
258I4070Nilssen, Kristoffer Kristoffer1841Nordre Askeland   MYESYES
259I4077Nilssen, Kristoffer Kristoffer1850Nordre Askeland 188838Rogaland MYESYES
260I26227Nilssen, Kristoffer Kristoffer1805Susort 187166Lia MYESYES
261I12389Nilssen, Kristoffer Kristoffer1754Rolvsnes   MYESYES
262I8383Nilssen, Kristoffer Kristoffer1811Krabbatveit 188877Krabbatveit MYESYES
263I5163Nilssen, Kristoffer Friis Kristoffer Friis1892Kopervik   MYESYES
264I16055Nilssen, Lars Lars7 February 1819Norheim 3 March 191091Norheim MYESYES
265I13827Nilssen, Lars Lars1908Sønstabø 192618Sønstabø MYESY100
266I21402Nilssen, Lars Lars1697Raunes 177578Raunes MYESYESR
267I22012Nilssen, Lars Lars1793Stråtveit 187986Stråtveit MYESYES
268I13820Nilssen, Lars Lars1893Sønstabø 18941Sønstabø MYESYES
269I17296Nilssen, Lars Lars1833Slogvik   MYESYESR
270I22288Nilssen, Lars Lars1733Toftøy 17341Toftøy MYESYES
271I2597Nilssen, Lars Lars1703Mækjebakken 176764Mækjebakken MYESYESR
272I3615Nilssen, Lars Lars1768Vorland 179224Skipavik MYESYES
273I5884Nilssen, Lars Lars1850Skeie 191565Skeie MYESYES
274I12544Nilssen, Lars Lars1716Indre Jårvik 176852Ytre Jårvik MYESYES
275I33902Nilssen, Lars Lars1832Måkestad   MYESYESR
276I33909Nilssen, Lars Lars1820Nodland 189171Nodland MYESYESR
277I22291Nilssen, Lars Lars1744Toftøy   MYESYES
278I34657Nilssen, Lars Lars16 May 1900Stavland 21 May 19000Stavland MYESYES
279I35169Nilssen, Lars Lars24 December 1841Helland 14 July 193593Gard MYESY100R
280I36019Nilssen, Lars Larsabout 1698Midtstokke 177577Midtstokke MYESYES
281I1489Nilssen, Lars Lars1782Grønås 17820Grønås MYESYES
282I1074Nilssen, Lars Lars1856Skipavik 192266Vika MYESY100
283I1490Nilssen, Lars Lars1785Grønås 182338Grønås MYESYES
284I26647Nilssen, Lars Lars1730Lundervoll 181585Bringedal MYESYESR
285I25521Nilssen, Lars Lars12 June 1839Kvalvik 192080Søre Vikse MYESYES
286I2145Nilssen, Lars Lars1768Ådnanes 179628Ådnanes MYESYES
287I28651Nilssen, Lars Larsabout 1700Ølvestveit 177474Svelland MYESYESR
288I13573Nilssen, Lars Gustav Lars Gustav1888Hallaråker   MYESYES
289I14589Nilssen, Lars Johan Lars Johan1868Gåsland 194678Gåsland MYESY100
290I9234Nilssen, Lars Johannes Lars Johannes29 December 1857Storesund   MYESYES
291I28035Nilssen, Lars Mandius Lars Mandius1865Bringedal 18716Bringedal MYESYES
292I14618Nilssen, Lars Olai Lars Olai1891Meling 195160Øvre Nese MYESY100
293I13583Nilssen, Lars Olai Lars Olai1855Hallaråker   MYESYES
294I27733Nilssen, Laurits Sigurd Laurits Sigurd1891Erland   MYESYES
295I13585Nilssen, Laurus Severin Laurus Severin1870Hallaråker   MYESYES
296I37620Nilssen, Lorentz Birger Lorentz Birger28 September 1918Haugesund 2 October 194123Haugesund MYESY100R
297I27594Nilssen, Magne Magne1927Odland 195326På sjøen MY100Y100
298I14612Nilssen, Magnus Johan Magnus Johan1880Meling 18800Meling MYESYES
299I5794Nilssen, Mandius Mandius1880Skeie   MYESYES
300I11124Nilssen, Markus Markus1845Ånstad   MYESYES
301I13822Nilssen, Martin Martin1897Sønstabø   MYESYES
302I9250Nilssen, Martin Kristian Martin Kristian1852Kolstø   MYESYES
303I4737Nilssen, Mathis Mathisabout 1820Flatval 15 December 188565Sør-Trøndelag MYESYES
304I31672Nilssen, Matias Matias1862Lindøy   MYESYES
305I14064Nilssen, Mats Matsabout 1645Sæbø   MYESYES
306I27720Nilssen, Mikal Mikal1848Erland   MYESYES
307I27732Nilssen, Mikkel Mikkel1887Erland   MYESYES
308I24910Nilssen, Monrad Emil Monrad Emil1 August 1898Hagland   MYESYES
309I13576Nilssen, Mons Mons1897Hallaråker   MYESYES
310I23729Nilssen, Mons Mons1757Holme 177316Holme MYESYES
311I27731Nilssen, Mons Mons1885Erland   MYESYES
312I1857Nilssen, Mons Mons1806Tveit   MYESYESR
313I31673Nilssen, Mons Kristian Mons Kristian1864Lindøy 195490Austevik MYESY100
314I2435Nilssen, Nermann Nermann1890Vorland 191828Frankrike MYESYES
315I5173Nilssen, Nikolai Gotfred Nikolai Gotfred1865Kopervik 195792Kopervik MYESY100
316I13843Nilssen, Nils Nils1848Stavland 18480Stavland MYESYES
317I13578Nilssen, Nils Nils1824Tveit 190783Hallaråker MYESYESR
318I13569Nilssen, Nils Nils1852Hallaråker 192068Hallaråker MYESYES
319I13164Nilssen, Nils Nils1747Ølfernes   MYESYES
320I8371Nilssen, Nils Nils1749Krabbatveit 178233Krabbatveit MYESYESR
321I12355Nilssen, Nils Nils1756Meling 17560Meling MYESYES
322I14569Nilssen, Nils Nils1798Gåsland 186668Gåsland MYESYES
323I14584Nilssen, Nils Nils1855Gåsland 192974Gåsland MYESY100
324I14794Nilssen, Nils Nils1803Dørheim   MYESYES
325I8369Nilssen, Nils Nils1779Krabbatveit 184566Krabbatveit MYESYES
326I14571Nilssen, Nils Nils1825Gåsland 18250Gåsland MYESYES
327I14573Nilssen, Nils Nils1829Gåsland 190172Gåsland MYESYES
328I14576Nilssen, Nils Nils1751Nordre Sele 182473Gåsland MYESYESR
329I4068Nilssen, Nils Nils1838Nordre Askeland 18413Nordre Askeland MYESYES
330I2673Nilssen, Nils Nils1829Oldereid 186031Oldereid MYESYES
331I2983Nilssen, Nils Nils1810Nordre Meland 190090Gilje MYESYES
332I2670Nilssen, Nils Nils1801Oldereid 187574Oldereid MYESYES
333I2661Nilssen, Nils Nils1797Holme 187578Holme MYESYES
334I15464Nilssen, Nils Nils1837Teigland   MYESYESR
335I3416Nilssen, Nils Nils1849Øvre Nese 192677Hiskjo MYESY100R
336I3931Nilssen, Nils Nils1826Mykje   MYESYES
337I7342Nilssen, Nils Nils1757Vikene   MYESYES
338I6140Nilssen, Nils Nils1795Kolstø 181520Kolstø MYESYES
339I6141Nilssen, Nils Nilsabout 1771Bokn 184069Kolstø MYESYESR
340I4067Nilssen, Nils Nils1814Krabbatveit 189985Nordre Askeland MYESYES
341I7896Nilssen, Nils Nils4 June 1800Hersdal 21 September 188686Miller township MYESYES
342I15550Nilssen, Nils Nilsabout 1782Storesund 181634Storesund MYESYESR
343I2434Nilssen, Nils Nils1886Vorland   MYESYES
344I2428Nilssen, Nils Nils1854Vorland 193884Vorland MYESY100
345I15549Nilssen, Nils Nilsabout 1771Kvinnesland 181140Storesund MYESYESR
346I27177Nilssen, Nils Nils1789Helgeland 187687Landa MYESYES
347I2426Nilssen, Nils Nils1828Vorland 191486Vorland MYESYES
348I1668Nilssen, Nils Nils28 June 1846Svortland 23 December 192377Søre Sele MYESY100
349I1054Nilssen, Nils Nilsabout 1803Grønås 187572Skipavik MYESYES
350I777Nilssen, Nils Nils1874Sørhus   MYESYESR
351I1064Nilssen, Nils Nils1842Skipavik 186927Skipavik MYESYES
352I1228Nilssen, Nils Nils1775Oldereid 180429Oldereid MYESYESR
353I1248Nilssen, Nils Nils16 October 1806Mækjebakken 186962Mækjebakken MYESYES
354I27141Nilssen, Nils Nils1822Landa 187755Kalland MYESYES
355I27722Nilssen, Nils Nils1854Erland 193682Erland MYESY100
356I15712Nilssen, Nils Nils1770Økland 185585Gard MYESYESR
357I15990Nilssen, Nils Nils1820Steinsnes 189474Steinsnes MYESYES
358I25776Nilssen, Nils Nils1773Svortland   MYESYES
359I15552Nilssen, Nils Nils1814Storesund 18173Storesund MYESYES
360I36020Nilssen, Nils Nilsabout 1700Midtstokke 176262Søndenå MYESYES
361I20955Nilssen, Nils Nilsabout 1836Helland about 186327Stavanger MYESYESR
362I15716Nilssen, Nils Nilsabout 1799Gard   MYESYES
363I24347Nilssen, Nils Nilsabout 1722Tveita 178260Bjelland MYESYESR
364I21885Nilssen, Nils Nils1797Aursland 186568Aursland MYESYESR
365I23745Nilssen, Nils Nilsabout 1636Hordaland 171781Vika MYESYESR
366I23728Nilssen, Nils Nils1754Holme   MYESYES
367I22330Nilssen, Nils Nils1796Stråtveit   MYESYES
368I7931Nilssen, Nils Andreas Nils Andreas1836Slåttevik   MYESYES
369I1674Nilssen, Nils Andreas Nils Andreas1880Søre Sele   MYESYES
370I20196Nilssen, Nils Andreas Nils Andreas1884Steinsnes   MYESYES
371I6261Nilssen, Nils Berner Nils Berner1897Kolstø   MYESYES
372I13482Nilssen, Nils Christian Nils Christian1878Hallaråker 195274Hallaråker MYESY100
373I6250Nilssen, Nils Helmer Nils Helmer1895Kolstø 19038Kolstø MYESYES
374I5162Nilssen, Nils Hermann Nils Hermann1890Kopervik   MYESYES
375I2906Nilssen, Nils Johan Nils Johan1851Vorland   MYESYES
376I25609Nilssen, Nils Johan Nils Johan1858Nordre Våge 190143Søre Vikse MYESYES
377I34852Nilssen, Nils Johan Nils Johan3 July 1860Brekke 194483Brekke MYESY100R
378I27730Nilssen, Nils Johan Nils Johan1883Erland   MYESYES
379I11454Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes8 August 1841Feøy 3 June 192179Feøy MYESY100
380I5885Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes1852Skeie 193785Hinderåker MYESY100
381I12855Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes1880Veim 18866Veim MYESYES
382I16071Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes1857Frakkagjerd   MYESYES
383I31893Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes30 August 1859Kalland 30 January 188323Kalland MYESYES
384I12851Nilssen, Nils Johannes Nils Johannes1875Veim 18761Veim MYESYES
385I22604Nilssen, Nils Kornelius Nils Kornelius1856Hundsnes   MYESYES
386I4073Nilssen, Nils Kristian Nils Kristian1844Nordre Askeland 187632Nordre Askeland MYESYES
387I6258Nilssen, Nils Kristian Nils Kristian1863Vårå   MYESYES
388I21030Nilssen, Nils Kristian Nils Kristian1876Nordre Askeland   MYESYES
389I34985Nilssen, Nils Martin Nils Martin2 November 1871Nordre Meland 196593Indre Hovland MYESY100
390I5870Nilssen, Nils Matias Nils Matias1893Skeie 194148 MYESY100
391I5871Nilssen, Nils Mikal Nils Mikal1892Skeie 18920Skeie MYESYES
392I36325Nilssen, Nils Paul Nils Paul2 March 1857Grønli   MYESYES
393I9236Nilssen, Nils Sakkæus Nils Sakkæus11 April 1865Storesund   MYESYES
394I5671Nilssen, Nils Selmer Nils Selmer1899Utvik   MYESYES
395I27565Nilssen, Nils Severin Nils Severin1880Odland   MYESYES
396I28033Nilssen, Nils Søverin Nils Søverin1867Bringedal   MYESYES
397I7346Nilssen, Ola Ola1773Vikene 179724Vikene MYESYES
398I12707Nilssen, Ola Ola1829Stautland   MYESYESR
399I8260Nilssen, Ola Ola1806Dørheim 187872Stakkestad MYESYES
400I7336Nilssen, Ola Ola1747Vikene 17470Vikene MYESYES
401I2880Nilssen, Ola Ola18 November 1843Lier   MYESYES
402I4088Nilssen, Ola Ola1775Bjørk 186994Hundsnes MYESYES
403I4944Nilssen, Ola Ola1730Tømmerdal 179060Sørhaug MYESYES
404I5574Nilssen, Ola Ola1771Nordstokke   MYESYES
405I5566Nilssen, Ola Olaabout 1712Midtstokke 176351Nordstokke MYESYES
406I14066Nilssen, Ola Olaabout 1640Sæbø   MYESYES
407I33720Nilssen, Ola Ola14 August 1851Frakkagjerd   MYESYES
408I1356Nilssen, Ola Olaabout 1713Øvre Spissøy 174532På sjøen MYESYES
409I13162Nilssen, Ola Ola1732Ølfernes   MYESYES
410I31901Nilssen, Ola Ola1727Store Nessa 177750Store Nessa MYESYES
411I34962Nilssen, Ola Ola1807Nordre Meland 29 September 186356Nordre Meland MYESYES
412I26732Nilssen, Ola Ola1821Meling 188059Meling MYESYESR
413I25424Nilssen, Ola Ola1702Aurdal 177775Nesheim MYESYESR
414I25820Nilssen, Ola Ola1739Brekke 175011Brekke MYESYES
415I1735Nilssen, Ola Severin Ola Severin1886Svortland   MYESYES
416I22976Nilssen, Olav Olav12 August 1798Gunnarshaug 25 February 188990Gunnarshaug MYESYES
417I10129Nilssen, Ole Oleabout 1825Haugvaldstad   MYESYESR
418I7925Nilssen, Ole Ole12 September 1819Nedre Kvinnesland 3 March 189171Nedre Kvinnesland MYESYES
419I3676Nilssen, Ole Ole1818Vorland   MYESYES
420I2551Nilssen, Ole Oleabout 1880Hovland   MYESYES
421I14309Nilssen, Ole Ole1757Lillekvelland 182871Vestre Tofteland MYESYESR
422I1551Nilssen, Ole Ole1752Holme 183280Eide MYESYES
423I14498Nilssen, Ole Ole1795Hægeland   MYESYES
424I2400Nilssen, Ole Ole1857Vorland 194588Kalavåg MYESY100
425I29745Nilssen, Ole Ole1858Haugesund   MYESYES
426I21277Nilssen, Ole Ole1847Aurdal   MYESYES
427I4237Nilssen, Ole Andreas Ole Andreas1872Sætra   MYESYESR
428I37284Nilssen, Ole Andreas Ole Andreas1853Kvilhaug   MYESYES
429I28024Nilssen, Ole Andreas Ole Andreas1850Bringedal 192575Bringedal MYESY100
430I27187Nilssen, Ole Iver Ole Iver1834Landa   MYESYES
431I1672Nilssen, Ole Johan Ole Johan1876Søre Sele   MYESYES
432I34979Nilssen, Ole Johan Ole Johan17 January 1866Nordre Meland 195083Nordre Meland MYESY100
433I5789Nilssen, Ole Johannes Ole Johannes1867Skeie   MYESYES
434I6252Nilssen, Ole Mandius Ole Mandius1899Kolstø 18990Kolstø MYESYES
435I5161Nilssen, Ole Martin Ole Martin1886Kopervik   MYESYES
436I14588Nilssen, Ole Martin Ole Martin1866Gåsland 193670Søre Habbastad MYESY100
437I18314NIlssen, Ole Tobias Ole Tobias1847Nord-Audnedal   MYESYESR
438I3995Nilssen, Oluf Oluf11 July 1882Midtstokke   MYESYES
439I4619Nilssen, Ommund Ommund1813Steinsnes 190390Årabrot MYESYES
440I31676Nilssen, Omund Omund1872Håvik 196189Kolstø MYESY100
441I27728Nilssen, Osmund Osmund1866Erland   MYESYES
442I27719Nilssen, Osmund Osmund1846Erland   MYESYES
443I5997Nilssen, Osmund Osmund30 May 1853Kallevik   MYESYES
444I28030Nilssen, Osmund Osmund1857Bringedal   MYESYES
445I26006Nilssen, Osmund Osmund5 February 1843Øvre Hauge 3 September 187128Øvre Hauge MYESYES
446I36093Nilssen, Osmund Osmund10 February 1892Kalland 24 March 18942Kalland MYESYES
447I28619Nilssen, Osmund Osmund1791Tveito   MYESYES
448I36094Nilssen, Osmund Osmund30 September 1894Kalland   MYESYES
449I29691Nilssen, Osmund Osmundabout 1775Boknaberg 181742Stange MYESYES
450I27736Nilssen, Osmund Marcelius Osmund Marcelius13 April 1895Erland 11 October 197378Erland MYESY100
451I9010Nilssen, Pål Pål1803Gard 187875Gard MYESYES
452I12353Nilssen, Peder Peder1752Meling 183078Økland MYESYES
453I14567Nilssen, Peder Peder1833Gåsland 190168Gåsland MYESYES
454I25798Nilssen, Peder Peder1762Økland 183270Økland MYESYES
455I10377Nilssen, Peder Peder1844Bratthelgeland   MYESYESR
456I6102Nilssen, Peder Peder1744Stangaland 182177Kolstø MYESYESR
457I3673Nilssen, Peder Peder1811Vorland   MYESYES
458I1244Nilssen, Peder Peder1795Mækjebakken   MYESYES
459I1245Nilssen, Peder Peder1796Mækjebakken 184549Uren MYESYES
460I1991Nilssen, Peder Peder1799Steinsvåg 188687Berge MYESYES
461I25821Nilssen, Peder Peder1745Brekke 17450Brekke MYESYES
462I3786Nilssen, Peder Andreas Peder Andreas1874Grønli   MYESYESR
463I5172Nilssen, Peder Martin Peder Martin1863Kopervik   MYESYES
464I1734Nilssen, Peder Olaus Peder Olaus1884Svortland   MYESYES
465I15787Nilssen, Per Per1828Gard 191688Gard MYESYES
466I17505Nilssen, Per Per1753Gard 182269Gard MYESYES
467I13819Nilssen, Ragnvald Emil Ragnvald Emil1891Sønstabø   MYESYES
468I2655Nilssen, Rasmus Rasmus1744Holme 181975Holme MYESYES
469I7399Nilssen, Rasmus Rasmus1846Vårå   MYESYESR
470I2608Nilssen, Rasmus Rasmusabout 1679Vika 174162Holme MYESYES
471I27553Nilssen, Rasmus Rasmus1833Odland   MYESYESR
472I28032Nilssen, Rasmus Rasmus1863Bringedal 195491Håland MYESY100
473I16000Nilssen, Rasmus Rasmus1746Tømmerdal 183286Saltveit MYESYES
474I10021Nilssen, Rasmus Rasmus1799Feøy 186364Vikingstad MYESYES
475I21704Nilssen, Rasmus Andreas Rasmus Andreas1788Søre Vikse 17880Søre Vikse MYESYES
476I6948Nilssen, Reidar Reidar1705Nordre Velde   MYESYES
477I1062Nilssen, Roar Roar1839Skipavik 190566Berge MYESYES
478I3222Nilssen, Salomon Salomon1808Svortland   MYESYES
479I23713Nilssen, Salomon Salomon1739Holme 178950Holme MYESYES
480I1251Nilssen, Salomon Salomon1825Mækjebakken 190782Ekornsæter MYESYES
481I25923Nilssen, Salve Salveabout 1705Øvre Hauge   MYESYES
482I1741Nilssen, Samson Samson1899Svortland   MYESYES
483I25929Nilssen, Simon Simonabout 1727Øvre Hauge 176942Øvre Hauge MYESYES
484I34988Nilssen, Sivert Sivert23 January 1878Nordre Meland 195273Sveio MYESY100
485I22164Nilssen, Sivert Sivert1839Kopervik   MYESYESR
486I6949Nilssen, Sjur Sjur1715Nordre Velde   MYESYES
487I27258Nilssen, Sondre Sondre1794Helgeland   MYESYES
488I6131Nilssen, Søren Søren1834Kolstø 18340Kolstø MYESYES
489I11122Nilssen, Søren Søren1836Ånstad   MYESYES
490I2936Nilssen, Søren Søren1769Søre Sele 181142Løkling MYESYESR
491I6947Nilssen, Søren Sørenabout 1699Nordre Velde 177677Nordre Velde MYESYES
492I6132Nilssen, Søren Johan Søren Johan1836Kolstø   MYESYES
493I1355Nilssen, Steffen Steffenabout 1703Øvre Spissøy   MYESYES
494I2209Nilssen, Stener Stener1751Vika 178534Vika MYESYES
495I25690Nilssen, Størk Størk1828Brekke 190173Brekke MYESYES
496I1969Nilssen, Størk Størkabout 1690Skumsnes 175969Økland MYESYESR
497I5473Nilssen, Svein Svein1831Vårå 186433Indre Eide MYESYES
498I27179Nilssen, Svein Svein1817Landa   MYESYES
499I36021Nilssen, Svein Sveinabout 1701Midtstokke   MYESYES
500I37278Nilssen, Svein Svein1844Kvilhaug 189450Hemnes MYESYES
501I5787Nilssen, Svend Svend1848Skeie 187729 MYESYES
502I3675Nilssen, Svend Svend1815Vorland   MYESYES
503I12848Nilssen, Svend Andreas Svend Andreas1868Veim   MYESYES
504I5866Nilssen, Svend Kristian Svend Kristian1884Skeie 193854USA MYESY100
505I2185Nilssen, Sæbjørn Sæbjørnabout 1723Tyse 179673Totland MYESYESR
506I36362Nilssen, Tarald Taraldabout 1802Grønli   MYESYESR
507I11447Nilssen, Thomas Thomas2 May 1839Feøy   MYESYES
508I24012Nilssen, Tjæran Tjæran1819Ytre Amdal 1 October 191293Ytre Amdal MYESYESR
509I20194Nilssen, Tollak Johannes Tollak Johannes1877Steinsnes   MYESYES
510I37047Nilssen, Tolleiv Tolleiv1879Vågen   MYESYES
511I37286Nilssen, Tomas Tomas1856Kvilhaug   MYESYES
512I1247Nilssen, Tomas Tomas4 July 1802Mækjebakken 189087Øvre Follerøy MYESYES
513I2883Nilssen, Tomas Tomas1852Mækjebakken 187220Bergen MYESYES
514I27547Nilssen, Torbjørn Torbjørn1839Odland 184910Odland MYESYES
515I9840Nilssen, Torbjørn Torbjørnabout 1734Avaldsnes 179056Fjellet MYESYESR
516I22541Nilssen, Torbjørn Torbjørn1856Odland   MYESYES
517I6107Nilssen, Tore Tore1785Kolstø 185065Kolstø MYESYES
518I15620Nilssen, Torger Torger1846Ulvik   MYESYESR
519I12545Nilssen, Torgils Torgils1718Indre Jårvik 17180Indre Jårvik MYESYES
520I12534Nilssen, Torgils Torgils1728Jårvik 179971Kjølvik MYESYES
521I32524Nilssen, Torkel Torkelabout 1790Kopervik   MYESYESR
522I19592Nilssen, Torkel Torkelabout 1730Hordaland   MYESYESR
523I6051Nilssen, Torkel Torkel1807Øyrå   MYESYESR
524I23727Nilssen, Torkel Torkel1749Holme   MYESYES
525I2904Nilssen, Torkel Johannes Torkel Johannes1847Vorland   MYESYES
526I24563Nilssen, Torkjel Torkjel1767Årabrot 1871104Årabrot MYESYES
527I13158Nilssen, Tørres Tørres1740Ølfernes 178444Ølfernes MYESYES
528I18059Nilssen, Tørres Tørresabout 1661Mehus   MYESYESR
529I15792Nilssen, Tørres Tørres1835Gard 191580Gard MYESYES
530I14581Nilssen, Torstein Torstein1788Gåsland 185769Gåsland MYESYES
531I32257Nilssen, Truls Truls1846Sakkestad   MYESYES
532I32166Nilssen, Truls Truls1843Sakkestad 18441Sakkestad MYESYES
533I36023Nilssen, Viking Vikingabout 1706Midtstokke 173125Midtstokke MYESYES
534I31643Nilssen, Villum Villum1741Søndenå 180160Nordstokke MYESYES
Given Names
Total Names : 534
Hidden : 27
GIVNSEXBIRTDEATTREE